Dampdichte coating

Dampdichte coating – Dampdiffusie en dampdiffusieweerstand zijn  termen uit de bouwfysica. Waterdamp gaat steeds van zones met een sterke concentratie aan damp (dus waar een hoge dampspanning heerst) naar zones met een minder hoge water dampconcentratie.

Het verschil in dampdruk is het gevolg van een verschil in temperatuur of relatieve vochtigheid (RV) van de lucht aan weerszijden. Bijvoorbeeld poreuze materialen nemen vocht op “in evenwicht met” de relatieve vochtigheid van de lucht. Met “in evenwicht met” wordt bedoeld dat het enige tijd kan duren voor het poreuze materiaal de vochtigheid van dDampdichte coatinge lucht heeft (die tegen die tijd wellicht weer veranderd is). Een hogere relatieve vochtigheid betekent een hoger vochtgehalte in het materiaal.

Wanneer het materiaal aan de ene zijde in aanraking is met lucht met een lagere dampdruk dan aan de andere zijde, bijvoorbeeld in een gevel of een dak, dan zal door het verschil in dampdruk waterdamp stromen door het materiaal. Dit verschijnsel heet waterdamp diffusie of dampdiffusie. Er ontstaat hierbij een (water)dampstroom.

Damptransport in materialen vindt plaats door de lucht in de poriën van dat materiaal. Aangezien de meeste constructies bestaan uit meerdere lagen van verschillende materialen, zal de dampdiffusie per laag verschillen.

De hoeveelheid damp die door een constructie wordt getransporteerd is afhankelijk van:
– de grootte van het verschil van dampdruk tussen beide zijden van de constructie
– de mate waarin de constructie weerstand biedt aan de diffusie.

Dampdichte coating voorkomt dampstroom

Een Dampdichte coating laag dient om te veel condensatie in de constructie, met name in de thermische isolatie, te voorkomen. Maar het dient ook de doordringbaarheid te verlagen bij constructies onder waterdruk zoals bij bv bootrompen en watertanks. Dampdichtheid word aangetoond in de zgn µD-waarde of sD-waardeis. Het geeft de referentiewaarde over de weerstand dat een materiaal biedt tegen waterdamp. Men spreekt ook wel eens over de dampweerstand van een materiaal. Het cijfer dat hiervoor staat komt overeen met de equivalente luchtlaagdikte.

Hoe hoger het cijfer, hoe dikker de equivalente luchtlaag, hoe meer weerstand een materiaal zal bieden de diffusie van waterdamp door het materiaal heen.

We spreken van een dampdichte laag, wanneer de Mu.d-waarde groter of gelijk is aan 1500 meter. Om een dampdichte laag op de juiste wijze te laten functioneren, moet deze niet alleen correct op de ondergrond worden aangebracht, maar moeten de randaansluitingen en overige details luchtdicht worden aangesloten.  Het merendeel van de verschillende polymeren hebben een mate van dampdoorlatendheid. En dienen wanneer vereist te worden afgewerkt met een coating die voldoet aan het criterium; Dampdichtheid.

Poly4U werkt met coating systemen die voldoen aan het criterium: Dampdichte coating.

Voor een algemeen overzicht ga naar de verschillende kunststof coating toepassingen. Voor meer informatie kunt u contact met ons op nemen. Ga naar onze facebook pagina voor de laatste updates.

Facebooktwitterlinkedinmail