PROJECT MANAGEMENT

Project management- In de verschillende sectoren/werkgebieden wordt veelal gebruik gemaakt van afwerkingen en afdichtingen op basis van naadloze vloeibare polymeren (kunststof coating). Elk werkgebied kent zijn specifieke eisen, elke coating en/of ondergrond een andere voorbereiding. Het is belangrijk om te weten waaraan een coating wordt blootgesteld. Aan welke eisen/specificaties moet het product voldoen. In sommige gevallen zal de ondergrond altijd beïnvloedbaar blijven door bv. vocht of temperatuur verschillen. Inproject hoeverre is dit toelaatbaar. Het zijn de belangrijkste vraagstukken vooraf gaande aan het applicatie proces. Zo zijn er vele coating soorten met verschillende specificaties voor nagenoeg elke toepassing. Al dan niet voorzien van een keurmerk voor bv: drinkwater, brandpreventie en/of hygiëne. Het mag duidelijk zijn dat er vooraf juiste keuzes moeten worden gemaakt. Wanneer er in een later stadium blijkt dat de voorwaarden tav de applicatie niet voldoen, dan kan dit ongewenste kosten met zich mee brengen. Het is daarom belangrijk om bij de eerste concrete (bouw)plannen een duidelijk inzicht te krijgen in waar deze problemen kunnen ontstaan. Zo kan er vooraf een strategie worden bepaald, waarin alle mogelijke problemen worden uitgesloten en een juiste product keuze kan worden gemaakt. Het applicatieproces van de verschillende soorten polymeren is daadwerkelijk een wetenschap.

Project

Poly4U heeft meer dan 15 jaar ervaring in de applicatie van verschillende soorten polymeren. Met in het bijzonder de applicatie van polyurea/polyurethaan aan de hand van de hotspray-techniek. Een nog altijd revolutionair systeem, welke een wereld aan nieuwe mogelijkheden heeft gecreëerd. Het product kent echter ook zijn keer zijde. Het kleine aantal gespecialiseerde bedrijven in Nederland bewijst dat de applicatie van polyurea nog altijd niet vanzelfsprekend is. Door onze kennis en ervaring hebben we een goed inzicht gekregen in waar eventuele problemen kunnen ontstaan. Voor ons is het dan ook een minimale vereiste dat we nauw betrokken zijn bij uw project. Wij willen u graag bijstaan en adviseren om zo tot een succesvol afgerond project te komen.

Kwaliteit: Wij werken met een diversiteit aan producten welke aan de hoogst mogelijke eisen voldoen. Poly4U is niet gebonden aan een merk of specifieke coating. Wij kijken naar de toepassing en de daarbij horende specifieke wensen van de klant.

Werkwijze: Bij elk project worden alle eisen en wensen in kaart gebracht. Vervolgens wordt een plan van aanpak met bijbehorend advies opgesteld. Deze worden samen met een vrijblijvende offerte aan u voorgelegd.  Hierna volgt een vervolggesprek, waarna u bij akkoord, over kunt gaan tot het verstrekken van de opdracht.

Uitvoering: U bent baas over uw eigen project. Wij zijn er om het applicatie-proces soepel te laten verlopen. Door vooraf u een goed inzicht te geven in de voorwaarden. Kunnen wij mits voldaan beginnen met de voorbereidingen en het uiteindelijke aan brengen van de coating. De meeste van onze producten kennen een oplosmiddel vrij karakter en zorgen voor minimale overlast. Door onze duidelijke richtlijnen kunnen wij ons werk (afhankelijk van de omvang) ook weer in een afzienbare tijd afronden.

Opleveren: U blijft tijdens de uitvoering nauw betrokken en u bepaald wanneer er wordt overgegaan naar de volgende fase in uw project. Wanneer het applicatie-proces is afgerond dient er een overeenstemming te worden bereikt dat het project naar wens is verlopen.

Onderhoud: Ondanks de meeste van onze producten zeer duurzaam en onderhouds–arm zijn. Bieden wij wel richtlijnen die kunnen bijdrage aan een langere levensduur. Daarnaast bieden wij een extra vuilafstotende afwerking als aanvulling op onze bestaande coating-systemen

Voor een algemeen overzicht ga naar de verschillende kunststof coating toepassingen of werkgebieden. Voor meer informatie kunt u contact met ons op nemen. Ga naar onze facebook pagina voor de laatste updates.

Facebooktwitterlinkedinmail